Стаття

Стаття - Це Жанр Журналістики , в якому Автор Ставить завдання про Аналізувати Суспільні ситуації , Процеси , Явища , перш за все зТочки зору Закономірностей , що лежать в їх Основі .

Такому жанру як стаття властива ширина практичних узагальнень, глибокий аналіз фактів і явищ, чітка соціальна спрямованість. У статті автор розглядає окремі ситуації як частина ширшого явища. Автор аргументує і вибудовує свою позицію через систему фактів.

У статті висловлюється розгорнута грунтовна аргументована концепція автора або редакції з приводу актуальної соціологічної проблеми. Також в статті журналіст обов’язково повинен інтерпретувати факти (це можуть бути цифри, додаткова інформація, яка буде правильно розставляти акценти і яскраво розкривати суть питання).

Відмітною аспектом статті є її готовність. Якщо підготовлюваний матеріал так і не був опублікований (не вийшов в тираж, не набув поширення), то така праця відносити до статті некоректно. Швидше за все цю роботу можна назвати чернеткою або заготівлею. Тому метою будь-якої статті є поширення міститься в ній інформації.ЩЕ ПОЧИТАТИ