Чого навчали середньовічні університети

чого навчали середньовічні університети

У середньовічну епоху європейські університети викладали досить однотипну хоча і поглиблену програму. Незначні відмінності в основному обмежувалися різницею середньовічних текстів. Університетська навчальна програма формувалася на основі давньогрецьких і римських наукових знань. Пізніші тексти, які читалися в середньовічних навчальних закладах розкривали суть античної філософії. В іншому варто виділити богословське вчення, яке займало чимало часу освітнього процесу. Універсальність середньовічного освіти дозволяла студентам, в пошуках кращого навчання, переходити з одного навчального закладу до іншого.

Середньовічний студент починав своє навчання в Семи вільних мистецтвах, розділених на тривіум (граматика, риторика і логіка) і квадрівіум (арифметика, астрономія, геометрія і музика). На вивчення цієї базової основи йшло близько дев’яти років!

По закінченню вивчення базової основи студенту присвоювалося звання ‘Магістр мистецтв’, і він отримував можливість приступити до вивчення одного з вищих факультетів: теології, медицини чи юриспруденції.

давньогрецькі філософи

Давньогрецькі філософи

Тривіум

Граматика. Середньовічні отроки приступали до вивчення граматики з семи років і приходячи до університету мали вже досить хороший рівень граматичних знань. Проте, університетському студенту все ще доводилося цілий рік займатися вивченням граматики. Цей курс включав в себе: мистецтво мовлення, письма і вимови. Студенти так само практикувалися в написанні власних текстів.

Риторика. Вивчення риторики допомагало вченим чітко висловлювати свою думку. Вважалося що мова магістра повинна бути переконливою, а доводи аргументованими.

Логіка. Роботи Аристотеля і Боеція були центральними в середньовічному курсі логіки - наприклад, ідеї Аристотеля навчали тому, як правильно використовувати поняття і аналітику. Передбачалося, що ці обидві форми повинні бути однаково справедливими. Студенти отримували велику практику в мистецтві аргументації. Деякі історики виділяють логіку як головний напрямок курсу Тривіум.

боецій з монохордом. фрагмент книжкової мініатюри в кембріджської рукописи, близько 1150 г. (https://ru.wikipedia.org)

Боецій з монохордом. Фрагмент книжкової мініатюри в кембріджської рукописи, близько 1150 г. (https://ru. wikipedia. org)

Квадрівіум

Арифметика. Середньовічний студент слухав лекції про властивості чисел і проходив курс елементарної алгебри. Основа середньовічної арифметики була побудована на вченні древніх греків. Однак, в 12 столітті в Європі набуває поширення арабська система числення. Частково скасовується використання римських цифр. Вводиться поняття нуля.

Астрономія. Середньовічна наука не робила різниці між астрономією і астрологією. Астрономія давала знання про способи обчислення положення планет, визначення того, в якому зодіакальному знаку знаходиться кожна планета. Ці навички використовувалися для передбачення майбутнього або пояснення минулого. Астрономічні дослідження використовувалися вченими і в інших науках. Обчислювалися дні Пасхи, зірки визначали методи лікування і причинність хвороб в середньовічній медицині.

Геометрія. Середньовічна геометрія в основному була зосереджена на вимірі землі і була надзвичайно важливою для подальшого розвитку географії, картографії та архітектури.

Музика. Вивчення музики в середньовічних університетах було зосереджено на релігійних композиціях. Однак, проводилася взаємозв’язок музики з арифметикою. На думку вчених мелодія повинна була використовувати як числа, так і пропорції для формування гармонії. Більшість випускників університетів в період середньовіччя були священнослужителями, тому вони приділяли багато уваги вивченню і техніці створення музичних композицій для подальшого використання в церковному богослужінні.

Вищі факультети

Вищі факультети включали в себе теологію, медицину і юриспруденцію. Вчений не міг почати вивчати один з цих курсів, поки не закінчив вивчення семи гуманітарних наук.

Богослов’я. До розвитку університетів, в кінці дванадцятого і тринадцятого століть, вивчення богослов’я практикували, різного роду, релігійні ордени. Навіть після введення в університети, вивчення теології строго контролювалося Церквою. Освітня програма отримувала схвалення безпосередньо від самого Папи Римського. Будь-які відхилення освітнього процесу богослов’я тут же сприймалися як єресь, з усіма страшними наслідками.

Медицина. В основі всього медичного навчання лежала гуморальна теорія. Відповідно до цієї теорії, люди складалися з чотирьох рідин (соків тіла): кров, мокрота, чорна жовч і жовта жовч. Вважалося, що хвороба виникає, коли один з цих ‘соків’ був в надлишку. У той період були поширені праці Авіценни, Галена і Гіппократа.

гален в університеті сарагоси

Гален в Університеті Сарагоси

Юриспруденція. У середньовічний період існували дві основні форми права: канонічне право і цивільне право. Канонічне право використовувалося Церквою в судах інквізиції. На основі канонічного права висувалися звинувачення в єресі. Цивільне право, навпаки, було світським, оскільки воно використовувалося муніципальною владою і монархами для судового переслідування тих, хто не був членом духовенства. Цікавим видається той факт, що громадянське право було заборонено в деяких університетах, що змушувало вчених вивчати канонічне право або їздити в інший університет, де викладали громадянське право.

Незважаючи на те, що середньовічне освіту і виглядало канонічним і не пропонувало широкого спектра наукових напрямків. Можливо, варто повернути деякі предмети в сучасну освітню програму вищої школи. На мій превеликий жаль, сучасна освіта не гарантує освіченості.

Читайте: Куди зникали велетні 17 століття

Ставте лайк!
Підписуйтесь на ресурс! Буде цікаво!


ЩЕ ПОЧИТАТИ